ReelCam

ReelCam-ը վիդեո սոցիալական ցանց է, որը թույլ է տալիս սմարթֆոնի միջոցով ուղիղ հեռարձակումներ կազմակերպել ցանկացած վայրից: Հարթակը նաև հնարավորություն է տալիս պահպանել տեսանյութերը և կիսվել դրանցով ընկերների հետ: Հավելվածը բավական հարմար գործիք է լրագրողների համար:

ReelCam is video social network app for high-quality streaming. The app turns your phone into an HD TV studio, allowing you to stream live events to your friends and family, or to the whole wide world.All video streams are saved, geo-tagged and shared according to your privacy settings.ReelCam allows you to follow, be followed, or to create special-interest groups among with video streamers. You can even order your private video report from the other end of the Earth.ReelCam’s unique algorithm permits streaming even in low-bandwidth environments, progressively upgrading quality after streaming is completed. A unique feature of ReelCam is its full duplex operation, allowing observers to talk back and give instructions to the video streamer.ReelCam is fully integrated with the main social networks, allowing you to alert your followers that a new live stream has started. And yes, it works equally well in horizontal and vertical orientation – and thanks to ReelCam’s unique technology, always delivers an excellent wide-screen video.