Armenian for AnySoftKeyboard

Հայերեն ստեղնաշար Anysoft keyboard հավելվածի համար. Առաջնահերթ պետք է տեղադրել Anysoft keyboard-ը, այնուհետև տեղադրել այս ստեղնաշարը հայերենով գրելու համար: Այդ ամենից հետո բացել Anysoft keybordy-ը և լեզուների մեջ ընտրել - Հայերեն:

Anysoft keyboard-ը կարելի է բեռնել հետևայլ հասցեից՝ http://bit.ly/1Juum4v